Privacyverklaring

 

Coaching By Larissa gevestigd aan Burgemeester van Tuyllkade 24A, 3553AH te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze deze privacyverklaring.

Gegevensbescherming loopt via Larissa Prevoo. Zij is te bereiken via info@coachingbylarissa.com of telefonisch via 06-19403062

Coaching by Larissa verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondente en telefonisch.

 • Gegevens over jouw activiteiten op mijn website;
 • Bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Coaching By Larissa verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Coaching By Lariss verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor mijn belastingaangifte.

Privacy op de factuur

Op de factuur die je ontvangt staan de volgende gegevens:

 • Je naam, adres en woonplaats;
 • De datum van de coachingsessie of training;
 • Een korte omschrijving, zoals ‘coachingsessie’;
 • De kosten van de coachingsessie of training.

Geautomatiseerde besluitvorming

Coaching By Larissa neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Coaching By Larissa bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor gegevens aangeleverd i.v.m. aanmelding opleidingsactiviteiten: 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Coaching By Larissa verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting betreffende opleidingen of externe supervisie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Coaching By Larissa gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Coaching By Larissa en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@coachingbylarissa.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Coaching By Larissa wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de- ap

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Coaching By Larissa neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op met mij via info@coachingbylarissa.com